Aanvraagformulier bijzonder verlof

Vraagt hierbij vrijstelling van de leerplichtwet voor: