Praktische info

Vakantieregeling 2018/2019

Vakantierooster 2018/2019

Herfstvakantie: maandag 22-10-2018 t/m vrijdag 26-10-2018
Kerstvakantie: maandag 24-12-2018 t/m vrijdag 04-01-2019
Voorjaarsvakantie: maandag 18-02-2019 t/m vrijdag 22-02-2019
Goede Vrijdag en Pasen : vrijdag 19-04-2019 t/m maandag 22-04-2019
Koningsdag: zaterdag 27-04-2019
Meivakantie: maandag 29-04-2019 t/m vrijdag 3-05-2019
Bevrijdingsdag: zondag 05-05-2019
Hemelvaartsdag: donderdag 30-05-2019 t/m vrijdag 31-05-2019
Pinksteren: maandag 10-06-2019
Zomervakantie: maandag 15-07-2019 t/m vrijdag 23-08-2019

Extra vrije...

Meer over 'Vakantieregeling 2018/2019'

Privacybeleid

Basisschool De Pipegaal vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy van onze leerlingen. De Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 25 mei 2018 van kracht is gegaan, vormen het uitgangspunt van ons privacy beleid. In verband met deze nieuwe wetgeving zijn we druk doende om het Privacy protocol aan te passen, een nieuw Privacyreglement op te stellen en daaruit voortvloeiende maatregelen te treffen.

Persoonsgegevens
Stichting Samenwerkingsbestuur primair onderwijs “Gearhing”...

Meer over 'Privacybeleid'

Wie Waar Wanneer

Gearhing OT2 beeldmerk 1806

Graag informeren wij u over de aanwezigheid van de directeur, de manager bedrijfsvoering, de locatiecoördinator, de intern begeleider, de administratief medewerker en de school assistent op de verschillende scholen van Onderwijsteam 2. Hieronder vindt u het overzicht.

Meer over 'Wie Waar Wanneer'

Links

mac 459196 1280

Links voor ouders

 

www.50tien.nl 

De website van 5010 geeft informatie en advies over het onderwijs aan uw kinderen 

www.kennisnet.nl 

Kennisnet: voor ouders met kinderen in het basisonderwijs

www.onderwijsinspectie.nl

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs...

Meer over 'Links'

Schooltijden

appointment 15979 1280

Maandag t/m vrijdag: 8.30 - 14.05 uur

 

Alle leerlingen eten tussen de middag in de klas, samen met de leerkracht. De groepen 1 t/m 4 zijn op vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur vrij.

 

GYMROOSTER

Woensdag:                   Vrijdag:
11.00 uur groep 7/8     8.30 uur groep 7/8
11.45...

Meer over 'Schooltijden'

Aanmelden nieuwe leerlingen

IMG 20150915 WA0004

Aanmelding

Deze website alleen geeft natuurlijk geen volledig beeld van onze school, wilt u meer informatie over De Pipegaal, maak dan een afspraak!

Wanneer u op zoek bent naar een geschikte school voor uw kind en meer informatie over onze school wilt, dan nodigen wij u van harte uit voor een...

Meer over 'Aanmelden nieuwe leerlingen'

Leerlingenzorg

leerlingenzorg

Leerlingzorg op De Pipegaal

Leerlingenzorg

Bij een adaptieve school, die rekening houdt met de verschillen tussen kinderen, hoort een goed zorgbeleid. Wij willen er voor zorgen dat ieder kind zich ontwikkelt naar zijn of haar mogelijkheden. Binnen ons onderwijs willen wij tegemoet komen aan de...

Meer over 'Leerlingenzorg'

Onderwijsteam 2

puzzle 205565 1280

De organisatie van ons onderwijsteam

OBS De Pipegaal is een onderdeel van een onderwijsteam binnen Gearhing. Met De Skulpe in Hindeloopen, De Meiboom in Warns en De Populier in Makkum vormen we onderwijsteam 2.

Binnen een onderwijsteam wordt intensief samengewerkt. We delen kennis en volgen...

Meer over 'Onderwijsteam 2'

Buitenschoolse opvang

bso

Tussenschoolse opvang

Wij maken geen gebruik van tussenschoolse opvang. Alle kinderen eten tussen de middag een broodje in de klas met hun juf of meester.

 

Buitenschoolse opvang

Voor- en naschoolse opvang wordt verzorgd door “Kids First”. U kunt zich hiervoor aanmelden op de website van Kids...

Meer over 'Buitenschoolse opvang'

Hoofdluis

luisje

Hoofdluis, hoe gaan we daar op de Pipegaal mee om?

Verantwoordelijkheid

Hoofdluisbestrijding is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ouders, school en GGD Fryslân hebben op dit terrein ieder hun eigen taak en verantwoordelijkheden.

Wie doet wat?

Ouders

Ouders/verzorgers controleren hun kinderen...

Meer over 'Hoofdluis'