Schooltijden

appointment 15979 1280

Maandag t/m vrijdag: 8.30 - 14.05 uur

 

Alle leerlingen eten tussen de middag in de klas, samen met de leerkracht. De groepen 1 t/m 4 zijn op vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur vrij.

 

GYMROOSTER

Woensdag:                   Vrijdag:
11.00 uur groep 7/8     8.30 uur groep 7/8
11.45 uur groep 3/4     9.15 uur groep 3/4
12.30 uur groep 5/6     10.00 uur groep 5/6
13.15 uur groep 6/7     10.45 uur groep 6/7

ZWEMMEN

Bij de start van het schooljaar is nog niet bekend hoe wij het zwemonderwijs gaan organiseren.